Jarosławscy producenci cegieł postanowili nie zawyżać cen swoich produktów
2022-05-13 10:20

Jarosławscy producenci cegieł postanowili nie zawyżać cen swoich produktów

Producenci cegieł w obwodzie jarosławskim podpisali deklarację o odpowiedzialnym ustalaniu cen, zobowiązując się do nieprzeceniania cen swoich produktów, powiedział Wiktor Nieżeniec, zastępca przewodniczącego władz obwodowych.

Liderzy Zakładów Ceramicznych "Norsky" i EKO podpisali deklarację o odpowiedzialnym ustalaniu cen. Praca ta jest niezbędna dla ustabilizowania sytuacji cenowej na rynku materiałów obojętnych i realizacji ważnych projektów w sferze budownictwa mieszkaniowego i społecznego" - powiedział.

W ramach porozumienia producenci cegieł zobowiązują się do ustalania cen swoich produktów w oparciu o wzajemne oddziaływanie podaży i popytu w ramach obowiązujących przepisów, a także do zapobiegania naruszeniom prawa antymonopolowego i zmowom kartelowym.

Należy zauważyć, że dla wykonawców pracujących na podstawie umów państwowych i komunalnych, a także dla tych, którzy wykonują prace w ramach projektów krajowych, porozumienie przewiduje odbiór produkcji przedsiębiorstw na zasadzie pierwszeństwa.

Wiadomo, że deklaracja będzie ważna do końca 2022 roku.

Przeczytaj najnowsze wiadomości w naszym kanale telegramu

Autor: Alexandra ZaslavskayaMadein
Russia //
Made
in Russia