Prawie 40% przedsiębiorców społecznych w Rosji poszukuje inwestycji
2022-05-11 09:56

Prawie 40% przedsiębiorców społecznych w Rosji poszukuje inwestycji

W Rosji ponad jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorców społecznych poszukuje inwestycji, poinformowała redakcja Made in Russia na stronie w fundacji regionalnych programów społecznych "Nasza Przyszłość".

"Wpływ nowych realiów gospodarczych na ich działalność odczuwa 84% ankietowanych. Na podstawie odpowiedzi respondentów, przede wszystkim przejawia się to w spadku siły nabywczej ludności i odpływie klientów, wzroście cen surowców, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i problemach z logistyką" - mówi się w nowych badaniach organizacji.

Jak pokazały badania, jednym z głównych problemów dla biznesu była zmiana mechaniki promowania produktów/usług w związku z odejściem z rynku zwykłych sieci społecznościowych, które dla wielu były kanałem sprzedaży.

Około 60% przedsiębiorców stwierdziło, że głównym środkiem antykryzysowym jest dla nich monitorowanie nowych kanałów promocji. Około 40% respondentów jest zajętych poszukiwaniem inwestycji i dostępnych możliwości kredytowych, mniej więcej tyle samo przedsiębiorców szybko opracowuje nowe mechanizmy marketingowe rabatów, rat, programów bonusowych (na pytanie "Jakie decyzje antykryzysowe podjąłeś/podejmiesz" przyjęto kilka odpowiedzi).

Na uwagę zasługuje fakt, że około 30% respondentów stwierdziło, że nie posiada wystarczających informacji o przysługujących im środkach wsparcia.

"W ciągu ostatnich dwóch miesięcy państwo, duże organizacje komercyjne i non-profit aktywnie opracowywały nowe środki wsparcia dla przedsiębiorców społecznych. Na co dzień monitorujemy inicjatywy federalne i regionalne, ale równie ważna jest reakcja "rynku" - to, co sami przedsiębiorcy społeczni uważają za potrzebne i czy ich wizja pokrywa się z tym, co jest im oferowane. Należy wspomnieć, że ogólnie rzecz biorąc, środki wsparcia odpowiadają potrzebom biznesu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia z punktu widzenia informowania przedsiębiorców społecznych i oferowania im nowych kanałów promocji ich produktów i usług" - powiedziała dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość Natalia Zvereva. -

Badanie pokazało również, że prawie połowa - 41% - respondentów korzystała lub planuje skorzystać z kredytów preferencyjnych. Ponad połowa badanych oczekuje pomocy w promocji swoich produktów i usług, a także różnego rodzaju zwrotów kosztów, przede wszystkim wynagrodzeń. Około 30% respondentów wskazało, że potrzebuje odpowiednich programów edukacyjnych.

Ponad 80% przedsiębiorców społecznych uważa, że w przyszłości dotacje na rozwój działalności mogą stać się najbardziej poszukiwanym środkiem wsparcia.

Przeczytaj aktualne wiadomości w naszym kanale telegramu

Autor: Alexandra ZaslavskayaMadein
Russia //
Made
in Russia