Mały biznes powinien być w centrum zmian strukturalnych w gospodarce, uważa
2022-04-28 12:36

Mały biznes powinien być w centrum zmian strukturalnych w gospodarce, uważa "Opora Rossii".

Gospodarka rosyjska w kontekście restrykcji sankcyjnych potrzebuje reform strukturalnych, które w dużej mierze powinny dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw, uważa szef "Opory Rossii" Aleksander Kalinin.

"Pod wieloma względami to właśnie MŚP kształtują poziom aktywności energetycznej w społeczeństwie. Zawsze mówiliśmy, że struktura naszej gospodarki jest skoncentrowana na dużym biznesie. Ale gospodarka powinna poruszać się na dwóch nogach - to jest mały i duży biznes" - powiedział.

Kalinin przypomniał, że nowe pakiety sankcji są wymierzone w sektor finansowy i przetwórstwo surowców. "I właśnie teraz na pierwszy plan wysuwa się rola i wkład w gospodarkę małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział.

Ekspert zwrócił uwagę, że według najnowszych dostępnych danych, w 2020 roku wkład MŚP w PKB kraju wyniósł 20,4%, a zatrudnienie 30%. W tym samym czasie powinniśmy się skupić na 40% i 50%, uważa Kalinin.

"Liczby nie mówią, że mamy nieaktywnych zawodowo ludzi, chodzi o sposób, w jaki skonstruowana jest nasza gospodarka. Oczywiście, wymaga to przekształceń strukturalnych. W pakietach są już podejmowane działania, o niektórych z nich mówi się od dawna" - podkreślił.

Według niego, dziś biznes otrzymuje bezprecedensowe wsparcie ze strony państwa, ale prace nad poprawą klimatu dla biznesu muszą być kontynuowane. "Ustawodawstwo powinno wskazywać na niedopuszczalność dyskryminacji małych firm, odpowiedzialność władz za zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju małych przedsiębiorstw. Niezbędny jest zakaz formalizmu i rozwój zasady "myśl o małym biznesie", a także nowy model inwestycyjny dla małych firm" - powiedział.

Jak dodał szef organizacji, duże punkty wzrostu przewidywane są obecnie w rolnictwie i hodowli. "Istnieje jednak potrzeba stworzenia nowego łańcucha dostaw dla gospodarstw produkujących na własne potrzeby. Nie mamy dziś rolników, którzy nie mogą wprowadzić swoich towarów do sieci dystrybucji towarów. Musimy powrócić do idei współpracy konsumentów, związków zawodowych i wykorzystać państwowe kredyty preferencyjne, aby stworzyć sieć dystrybucji" - wyjaśnił.

Ponadto konieczne jest wspieranie małych przedsiębiorstw przemysłowych. "W sektorze przemysłowym mamy tylko 300 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne 300 tysięcy jest w budowie" - stwierdził Kalinin.

Bieżące wiadomości można znaleźć na naszym kanale Kanał Telegram

Autor: Alexandra ZaslavskayaMadein
Russia //
Made
in Russia
.